ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดอบรม รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมวันแรกเข้ารับฟังคำบรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การเพาะปลูกต้นถั่วงอก การทำน้ำส้มสายชูจากกล้วยน้ำหว้าสุก การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำสบู่จากพืช และการทำขนมเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,17:20   อ่าน 53 ครั้ง