ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” (อ่าน 87) 16 ม.ค. 66
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 19) 14 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 20) 13 ม.ค. 66
แนะแนวศึกษาเรียนต่อ (อ่าน 42) 09 ม.ค. 66
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 43) 04 ม.ค. 66
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 56) 24 ธ.ค. 65
เข้าร่วมโครงการ “Play and Learn English Camp 2022” (อ่าน 61) 21 ธ.ค. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 62) 20 ธ.ค. 65
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายอำเภอสะเดา (อ่าน 92) 06 ธ.ค. 65
เดิน-วิ่ง วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 88) 05 ธ.ค. 65
ตรวจสุขภาพปากและฟันนักเรียน ประจำปี 2565 (อ่าน 91) 01 ธ.ค. 65
นักเรียนป.1 ป.5 และ ป.6 รับวัคซีน (อ่าน 113) 21 พ.ย. 65
พาเด็กนักเรียนดำนา เรียนรู้การปลูกข้าว (อ่าน 121) 21 พ.ย. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 120) 18 พ.ย. 65
วัดเขารูปช้างบริจาคข้าวสาร เจลล้างมือและขนม (อ่าน 119) 17 พ.ย. 65
กิจกรรมบูรณาการคาบซ่อมเสริม (อ่าน 121) 17 พ.ย. 65
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 157) 07 พ.ย. 65
กำจัดเหา สบายหัว ด้วยพืชสมุนไพร (อ่าน 178) 03 พ.ย. 65
เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 / 2565 พร้อมมอบทุน กสศ. ( กลุ่มใหม่ ) (อ่าน 158) 01 พ.ย. 65
โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 / 2565 (อ่าน 153) 01 พ.ย. 65
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 162) 28 ต.ค. 65
รับทุนกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา (อ่าน 178) 17 ต.ค. 65
ประชุมคณะครูก่อนปิดเทอม (อ่าน 178) 11 ต.ค. 65
ร่วมกิจกรรม STEM DAY (อ่าน 177) 27 ก.ย. 65
งานเกษียณเครือข่ายอำเภอสะเดา 2565 (อ่าน 177) 26 ก.ย. 65
การประเมินการปฏิบัติตามข้อตงลง PA (อ่าน 168) 23 ก.ย. 65
นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2565 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 256) 16 ก.ย. 65
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 270) 01 ก.ย. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 264) 01 ก.ย. 65
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 289) 01 ก.ย. 65
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูอิสลาม (อ่าน 285) 27 ส.ค. 65
รับมอบทุน (อ่าน 279) 26 ส.ค. 65
ประชุมคณะครู (อ่าน 279) 26 ส.ค. 65
เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ (อ่าน 275) 25 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (อ่าน 275) 15 ส.ค. 65
เดิน - วิ่ง วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 294) 12 ส.ค. 65
กีฬาเครือข่ายอำเภอสะเดา “สะเดาเกมส์” (อ่าน 233) 11 ส.ค. 65
มอบเงินทุนระบบปัจจัยนักเรียนยากจน (อ่าน 223) 08 ส.ค. 65
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (อ่าน 228) 08 ส.ค. 65
แข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 264) 27 ก.ค. 65
มอบทุนการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 265) 22 ก.ค. 65
การแข่งขันเปตอง เครือข่ายสถานศึกษาปาดังเบซาร์ (อ่าน 269) 21 ก.ค. 65
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิครูดีศรีสงขลา (อ่าน 262) 20 ก.ค. 65
กิจกรรมฮารีรายอสัมพันธ์ (อ่าน 288) 09 ก.ค. 65
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) (อ่าน 282) 07 ก.ค. 65
กิจกรรม พานักเรียนเข้าวัดทำบุญ (อ่าน 282) 07 ก.ค. 65
สะเดาซุปเปอร์มินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่16 (อ่าน 282) 03 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดแครงและแปรรูปผลิตภัณท์ (อ่าน 302) 02 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน ) (อ่าน 291) 24 มิ.ย. 65
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 296) 23 มิ.ย. 65