ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายรุสราญ อะหลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :