ภาพกิจกรรม
ประชาชนจิตอาสาตำบลปาดังเบซาร์
วันที่ 25 เมษายน 2565 นำโดยเทศบาลตำบลปาดังร่วมประชุมสัญจร ปลัดอำเภอ หัวส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ ม.7 บ้านทุ่งไม้ด้วน ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสาตำบลปาดังเบซาร์โดยร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ นายรุสราญ  อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,21:46   อ่าน 21 ครั้ง