ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน )
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ส่งเสิรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งกิจกรรมทักษะทางภาษาและการแสดง ภายในกิจกรรมมีการ ประกวดวาดรูประบายสี คัดลายมือ และตอบคำถามพร้อมมอบของรางวัล ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,12:25   อ่าน 226 ครั้ง