ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดแครงและแปรรูปผลิตภัณท์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ พร้อมคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดแครงและแปรรูปผลิตภัณท์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร นางปรีดา พุทธผดุง มาให้ความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การเพาะเห็ดแครงในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2565,21:50   อ่าน 232 ครั้ง