ภาพกิจกรรม
กิจกรรม พานักเรียนเข้าวัดทำบุญ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ มอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่พานักเรียนเข้าวัดทำบุญ ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนา นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,15:25   อ่าน 220 ครั้ง