ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฮารีรายอสัมพันธ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฮารีรายอสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญทางสาสนาอิสลามและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันของนักเรียนและคุณครู กิจกรรมที่จัดได้แก่ การทำขนมต้ม ขนมเทียน ขนมค่อมสาคู และวุ้นกะทิ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,15:33   อ่าน 237 ครั้ง