ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ พร้อมคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 39 ครั้ง