ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา ศิริรักษ์ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิทยาการคำนวณและให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายของหลักสูตร รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 56 ครั้ง