ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์สถานที่จริงและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 50 ครั้ง