ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ นำนักเรียนเข้าจรวจสุขภาพฮีมาโตคริต (ภาวะซีด) และตรวจวัดสายตา จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 45 ครั้ง