ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2565 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 16 กันยายน 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ และครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางนุตเราะ กาเหย็ม ได้ดำเนินการออกนิเทศภายในระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,21:07   อ่าน 23 ครั้ง