ข่าวประชาสัมพันธ์
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปาดัง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 69 ครั้ง