ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายรุสราญ  อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ มอบหมายให้คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 54 ครั้ง