ข่าวประชาสัมพันธ์
พาเด็กนักเรียนดำนา เรียนรู้การปลูกข้าว
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายรุสราญ  อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 บ้านตะโล๊ะ กองร้อยทหารราบที่ 5021 และชาวบ้าน โดยมีวิทยากรนายบูสหนาม จิตรตรง มาให้ความรู้การดำนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนสืบทอดต่อไป
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 30 ครั้ง