ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการ “Play and Learn English Camp 2022”
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรุสราญ อะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่งไม้ด้วน๑ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  เข้าร่วมโครงการ “Play and Learn English Camp 2022” เพื่อพัฒนาและบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสร้างความตระหนักและให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาระวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 61 ครั้ง