ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ เข้าร่วมศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนลำชิง  โรงเรียนบ้านนาทวี และโรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ เข้าร่วมการแข่งขัน 5 รายการ ได้แก่ 
     1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6  เหรียญทอง  
         อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่  2  
     2. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6  เหรียญทอง อันดับ  4  
     3. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6  เหรียญทอง อันดับ  7  
     4. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-6  เหรียญทองแดง อันดับ  12 
     5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3  เหรียญทองแดง อันดับ  12 
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 56 ครั้ง