ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดอบรม รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 โรงเรียน 
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 475 ครั้ง