ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน
วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565 จัดอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีกิจกรรมการบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ การบันทึกบัญชีด้วย Application SmartMe การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช 
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,21:27   อ่าน 102 ครั้ง