ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2565 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 24) 16 ก.ย. 65
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 53) 01 ก.ย. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 46) 01 ก.ย. 65
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 51) 01 ก.ย. 65
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูอิสลาม (อ่าน 60) 27 ส.ค. 65
รับมอบทุน (อ่าน 63) 26 ส.ค. 65
ประชุมคณะครู (อ่าน 64) 26 ส.ค. 65
เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ (อ่าน 57) 25 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (อ่าน 57) 15 ส.ค. 65
เดิน - วิ่ง วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 12 ส.ค. 65
กีฬาเครือข่ายอำเภอสะเดา “สะเดาเกมส์” (อ่าน 60) 11 ส.ค. 65
มอบเงินทุนระบบปัจจัยนักเรียนยากจน (อ่าน 46) 08 ส.ค. 65
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (อ่าน 50) 08 ส.ค. 65
แข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 88) 27 ก.ค. 65
มอบทุนการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 94) 22 ก.ค. 65
การแข่งขันเปตอง เครือข่ายสถานศึกษาปาดังเบซาร์ (อ่าน 91) 21 ก.ค. 65
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิครูดีศรีสงขลา (อ่าน 94) 20 ก.ค. 65
กิจกรรมฮารีรายอสัมพันธ์ (อ่าน 114) 09 ก.ค. 65
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) (อ่าน 114) 07 ก.ค. 65
กิจกรรม พานักเรียนเข้าวัดทำบุญ (อ่าน 109) 07 ก.ค. 65
สะเดาซุปเปอร์มินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่16 (อ่าน 116) 03 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดแครงและแปรรูปผลิตภัณท์ (อ่าน 120) 02 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน ) (อ่าน 125) 24 มิ.ย. 65
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 119) 23 มิ.ย. 65
มอบชุดพละให้กับนักเรียน (อ่าน 115) 23 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน (อ่าน 154) 02 มิ.ย. 65
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (อ่าน 161) 02 มิ.ย. 65
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 01 มิ.ย. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร (อ่าน 158) 26 พ.ค. 65
TMD2022 (อ่าน 164) 25 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 171) 17 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (อ่าน 193) 12 พ.ค. 65
พาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 196) 26 เม.ย. 65
ประชาชนจิตอาสาตำบลปาดังเบซาร์ (อ่าน 191) 25 เม.ย. 65
ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 214) 22 มี.ค. 65
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (National Test : NT) (อ่าน 330) 15 มี.ค. 65
อบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน (อ่าน 232) 10 มี.ค. 65
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 613) 26 ก.พ. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุภาครัฐ (อ่าน 402) 20 ก.พ. 65