ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 17 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (อ่าน 28) 12 พ.ค. 65
พาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 51) 26 เม.ย. 65
ประชาชนจิตอาสาตำบลปาดังเบซาร์ (อ่าน 39) 25 เม.ย. 65
ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 69) 22 มี.ค. 65
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (National Test : NT) (อ่าน 199) 15 มี.ค. 65
อบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน (อ่าน 102) 10 มี.ค. 65
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 475) 26 ก.พ. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุภาครัฐ (อ่าน 263) 20 ก.พ. 65